بازار لوله ایران بازار لوله ایران ، بازار اتصالات ایران ، بورس لوله ایران ، خرید لوله، فروش لوله واتصالات ایران شماره تماس :09125550828 tag:http://looleeh.mihanblog.com 2019-09-11T22:01:20+01:00 mihanblog.com بازار لوله پلی اتیلن آبرسانی 2019-09-11T17:17:03+01:00 2019-09-11T17:17:03+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/571 admin blog بازار لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود استان: ارسال به تمام ایرانفروش: ساوهلطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.تلفن: 08642467301همراه: 09192558879 بازار لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود


 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: ساوه
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 08642467301
 • همراه: 09192558879
 • ]]>
  بازار لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر 2019-09-11T17:15:47+01:00 2019-09-11T17:15:47+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/570 admin blog بازار لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE استان: ارسال به تمام ایرانفروش: ساوهلطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.تلفن: 08642467301همراه: 09192558879 بازار لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE


 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: ساوه
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 08642467301
 • همراه: 09192558879
 • ]]>
  بازار لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی 2019-09-11T17:14:13+01:00 2019-09-11T17:14:13+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/569 admin blog بازار لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی استان: ارسال به تمام ایرانفروش: ساوهلطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.تلفن: بازار لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی

 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: ساوه
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 08642467301
 • همراه: 09192558879
 • ]]>
  بازار لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی 2019-09-11T17:12:31+01:00 2019-09-11T17:12:31+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/568 admin blog بازار لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی استان: ارسال به تمام ایرانفروش: ساوهلطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لول بازار لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی


 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: ساوه
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 08642467301
 • همراه: 09192558879
 • ]]>
  بازار لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی 2019-09-11T17:11:18+01:00 2019-09-11T17:11:18+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/567 admin blog بازار لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلوییاستان: ارسال به تمام ایرانفروش: ساوهلطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته

  بازار لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی ایران - کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: ساوه
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 08642467301
 • همراه: 09192558879
 • ]]>
  فروشگاه روشن تاب نیکا 2019-09-04T16:26:41+01:00 2019-09-04T16:26:41+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/566 admin blog فروشگاه روشن تاب نیکا تولید انواع فلنج ها و فروش لوله های پلی اتیلن و اتصالات . تولید انواع فلنج ها . و زانو های جوشی. و فروش لوله های پلی اتیلن و اتصالات .هوشمند سازی مزارع . مرغداری ها . آدرس: خیابان آتشگاه .جنب بانک صادرات تماس: 03137731136همراه:09135438430 فروشگاه روشن تاب نیکا 
  تولید انواع فلنج ها و فروش لوله های پلی اتیلن و اتصالات . 
  تولید انواع فلنج ها . و زانو های جوشی. و فروش لوله های پلی اتیلن و اتصالات .
  هوشمند سازی مزارع . مرغداری ها . 
  آدرس: خیابان آتشگاه .جنب بانک صادرات 
  تماس: 03137731136
  همراه:09135438430
  ]]>
  الکترو پمپ تکفاز 2019-09-04T16:26:18+01:00 2019-09-04T16:26:18+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/565 admin blog الکترو پمپ تکفازپمپ های برقی 220 ولت با حداکثر سه اسب بخار قدرت.تماس:09123051142 الکترو پمپ تکفاز
  پمپ های برقی 220 ولت با حداکثر سه اسب بخار قدرت.
  تماس:
  09123051142
  ]]>
  لوله فلکسی 2019-09-04T16:25:54+01:00 2019-09-04T16:25:54+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/564 admin blog لوله فلکسی بل با عایق پلی استرکانال های فلکسیبل یا خرطومی با عایق فشردi IFDتماس:09033669992 لوله فلکسی بل با عایق پلی استر
  کانال های فلکسیبل یا خرطومی با عایق فشردi 
  IFD
  تماس:
  09033669992
  ]]>
  اورینگ اتصال 2019-09-04T16:25:29+01:00 2019-09-04T16:25:29+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/563 admin blog اورینگ اتصالاورینگ های پلاستیکی که به منظور آب بندی در اتصالات استفاده میشود.تماس:0903366999203137737347 اورینگ اتصال
  اورینگ های پلاستیکی که به منظور آب بندی در اتصالات استفاده میشود.
  تماس:
  09033669992
  03137737347
  ]]>
  لوله مبلی 2019-09-04T16:24:43+01:00 2019-09-04T16:24:43+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/562 admin blog لوله مبلیلوله های فولادی نازک و سبک درزدار با قابلیت آبکاری شدن و فرم پذیری بالا.تماس:0903366999203137737347 لوله مبلی
  لوله های فولادی نازک و سبک درزدار با قابلیت آبکاری شدن و فرم پذیری بالا.
  تماس:
  09033669992
  03137737347
  ]]>
  کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار 2019-08-24T06:33:00+01:00 2019-08-24T06:33:00+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/561 admin blog کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشاروضعیت آب در ایرانایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب آمده و متوسط بارندگی آن 250 میلی متر است. متوسط بارندگی در استان یزد بین 90 تا 100 میلی متر بوده که سالانه با کاهش سفره آب زیر زمینی و پایان رفتن آم مواجه هستیم.کاربرد لوله های پلی اتیلن در آبیاری80 درصد آب برداشت شده از سفره های آب زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود و بقیه در صنعت شرب و بهداشت استفاده می گردد و بیش از 90 درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود، لذا با توجه به کمبود آب کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار
  وضعیت آب در ایران
  ایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب آمده و متوسط بارندگی آن 250 میلی متر است. متوسط بارندگی در استان یزد بین 90 تا 100 میلی متر بوده که سالانه با کاهش سفره آب زیر زمینی و پایان رفتن آم مواجه هستیم.کاربرد لوله های پلی اتیلن در آبیاری
  80 درصد آب برداشت شده از سفره های آب زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود و بقیه در صنعت شرب و بهداشت استفاده می گردد و بیش از 90 درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود، لذا با توجه به کمبود آب در کشور، صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که ما با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می توانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم و حتی سطح زیر کشت را نیز افزایش دهیم.
  با توجه به اهمیت آب در کشاورزی و تولید محصول در آینده ای نزدیک به جای تعیین عملکرد محصول در هکتار، تولید محصول به ازای هر واحد آب مصرفی ارزشیابی خواهد گردید.
  راندمان آب آبیاری در بخش کشاورزی ایران در حال حاضر بین 33 تا 35 درصد گزارش شده است و ما باید این راندمان آبیاری را به روش های گوناگون از جمله با استفاده از روش های مختلف آبیاری تحت فشار افزایش دهیم.

  شناخت انواع لوله های قابل مصرف در آبیاری تحت فشار
  لوله پلی اتیلن HDPE
  لوله آزبست
  لوله پلیکا PVC
  لوله آلومینیوم AL
  لوله گالونیزه
  لوله های قابل مصرف در ادوات سیستم های آبیاری تحت فشار
  آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار
  آبیاری بارانی
  آبیاری بارانی کلاسیک
  آبیاری بارانی مکانیزه
  سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو
  سیستم آبیاری خطی یا لینیر
  آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت
  آبیاری قرقره ای یاگان
  آبیاری قطره ای
  لوله های آبیاری قطره ای
  نکات ضروری در استفاده از سیستم آبیاری قطره ای
  سرویس های لازم در شروع فصل آبیاری
  سرویس ها و مراقبت های لازم در پایان فصل آبیاری
  مزایای آبیاری قطره ای
  ]]>
  سایزهای لوله پلی اتیلن بر اساس میلیمتر را به همراه معادل آنها بر اساس اینچ 2019-08-24T06:25:45+01:00 2019-08-24T06:25:45+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/560 admin blog سایز لوله پلی اتیلن به اینچ سایز لوله پلی اتیلن به میلیمتر سایزهای لوله پلی اتیلن جداول سایز لوله پلی اتیلن و جداول وزنی و مشخصات انواع لوله‌های پلی اتیلن را آورده‌ایم ولی قبل از آن سایزهای لوله پلی اتیلن بر اساس میلیمتر را به همراه معادل آنها بر اساس اینچ را ذکر میکنیم که از آن به عنوان راهنمای سایز لوله پلی اتیلن میتوان استفاده کرد.لوله پلی اتیلن ۱۶  میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ- لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ- لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = لوله پلی

  سایز لوله پلی اتیلن به اینچ 

  سایز لوله پلی اتیلن به میلیمتر 

  سایزهای لوله پلی اتیلن جداول سایز لوله پلی اتیلن و جداول وزنی و مشخصات انواع لوله‌های پلی اتیلن را آورده‌ایم ولی قبل از آن سایزهای لوله پلی اتیلن بر اساس میلیمتر را به همراه معادل آنها بر اساس اینچ را ذکر میکنیم که از آن به عنوان راهنمای سایز لوله پلی اتیلن میتوان استفاده کرد.
  photo_2017-01-27_17-06-25

  لوله پلی اتیلن ۱۶  میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۴۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ
  ]]>
  قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای 2019-08-24T06:22:28+01:00 2019-08-24T06:22:28+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/559 admin blog لوله پلی اتیلن سایز 160قیمت لوله پلی اتیلن سایز160قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ایعمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 160 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد آزمایشگاه کنترل کیفی تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود لوله پلی اتیلن ۱۶  میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ- لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ- لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = ل لوله پلی اتیلن سایز 160

  قیمت لوله پلی اتیلن سایز160

  قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای

  عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 160 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد 
  آزمایشگاه کنترل کیفی 
  تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود 
  لوله پلی اتیلن ۱۶  میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۴۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ

  - لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ

  قیمت آخر را از ما بخواهید 
   آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت 
  شماره تماس 09352255481
  ارسال به تمام نقاط ایران 

  چت اورداپ  ]]>
  قیمت لوله پلی اتیلن سایز110 2019-08-24T06:19:36+01:00 2019-08-24T06:19:36+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/558 admin blog لوله پلی اتیلن سایز 200قیمت لوله پلی اتیلن سایز110قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبیاری قطره ایعمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 110 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد آزمایشگاه کنترل کیفی تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود قیمت آخر را از ما بخواهید  آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت شماره تماس 09352255481ارسال به تمام نقاط ای لوله پلی اتیلن سایز 200

  قیمت لوله پلی اتیلن سایز110

  قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبیاری قطره ای

  عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 110 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد 
  آزمایشگاه کنترل کیفی 
  تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود 

  قیمت آخر را از ما بخواهید 
   آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت 
  شماره تماس 09352255481
  ارسال به تمام نقاط ایران 

  چت اورداپ  ]]>
  قیمت لوله پلی اتیلن سایز200 2019-08-22T07:07:46+01:00 2019-08-22T07:07:46+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/557 admin blog لوله پلی اتیلن سایز 200قیمت لوله پلی اتیلن سایز200قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آبیاری قطره ایعمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 200 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد آزمایشگاه کنترل کیفی تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود قیمت آخر را از ما بخواهید  آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت شماره تماس 09352255481ارسال به تمام نقاط ای لوله پلی اتیلن سایز 200

  قیمت لوله پلی اتیلن سایز200

  قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آبیاری قطره ای

  عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 200 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد 
  آزمایشگاه کنترل کیفی 
  تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود 

  قیمت آخر را از ما بخواهید 
   آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت 
  شماره تماس 09352255481
  ارسال به تمام نقاط ایران 

  چت اورداپ  ]]>
  قیمت لوله پلی اتیلن سایز 16 گریدB 2019-08-21T07:31:40+01:00 2019-08-21T07:31:40+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/556 admin blog لوله پلی اتیلن سایز 16گرید Bقیمت لوله پلی اتیلن سایز 16 گریدBقیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر آبیاری قطره ایعمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 16 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد آزمایشگاه کنترل کیفی تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود قیمت آخر را از ما بخواهید لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 315 مخصوص آبیاری ,آبرسانی, کشاورزی ,گلخونه  آدرس کارخانه :همد لوله پلی اتیلن سایز 16گرید B

  قیمت لوله پلی اتیلن سایز 16 گریدB

  قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر آبیاری قطره ای


  عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 16 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی  و گلخانه ها قرار میگیرد 
  آزمایشگاه کنترل کیفی 
  تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود 

  قیمت آخر را از ما بخواهید 

  لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 315 مخصوص آبیاری ,آبرسانی, کشاورزی ,گلخونه 


   آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت 
  شماره تماس 09352255481
  ارسال به تمام نقاط ایران 

  چت اورداپ  ]]>
  اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی 2019-08-19T15:17:12+01:00 2019-08-19T15:17:12+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/555 admin blog  اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخیمعاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور که در راستای سفر رییس جمهور به استان مرکزی سفر کرده است،در بازدید از بناهای تاریخی محلات و نراق گفت: 5میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی و تامین زیر ساختها به استان مرکزی اختصاص می یابد.مونسان افزود: 100میلیون تومان توسط این سازمان، 100میلیون تومان نیز توسط استاندار مرکزی برای تبدیل یخچال نیم ور به مجتمع گردشگری اعتبار اختصاص یافت.وی گفت  اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی

  معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور که در راستای سفر رییس جمهور به استان مرکزی سفر کرده است،
  در بازدید از بناهای تاریخی محلات و نراق گفت: 5میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی و تامین زیر ساختها به استان مرکزی اختصاص می یابد.
  مونسان افزود: 100میلیون تومان توسط این سازمان، 100میلیون تومان نیز توسط استاندار مرکزی برای تبدیل یخچال نیم ور به مجتمع گردشگری اعتبار اختصاص یافت.
  وی گفت: استان مرکزی که به عنوان استان صنعتی شناخته شده باید در بخش گردشگری نیز شناخته شود و برای جذب سرمایه گذار در راستای مرمت بافتهای تاریخی تلاش کند.
  وی اظهار داشت: رونق گردشگری رونق اقتصادی و ایجاد نشاط و شادی در جامعه را نیز به همراه دارد

  ]]>
  مخزن آب 2019-07-06T08:13:55+01:00 2019-07-06T08:13:55+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/554 admin blog مخزن آب 70 لیتریمخزن آب 100 لیتریمخزن آب 200 لیتریمخزن آب 220 لیتریمخزن آب 250 لیتریمخزن آب 275 لیتریمخزن آب 300 لیتریمخزن آب 350 لیتریمخزن آب 500 لیتریمخزن آب 550 لیتریمخزن آب 600 لیتریمخزن آب 700 لیتریمخزن آب 750 لیتریمخزن آب 900 لیتریمخزن آب 1000 لیتریمخزن آب 1500 لیتریمخزن آب 2000 لیتریمخزن آب 3000 لیتریمخزن آب 4000 لیتریمخزن آب 5000 لیتریمخزن آب 10000 لیتریمخزن آب 20000 لیتری
 • مخزن آب 70 لیتری
 • مخزن آب 100 لیتری
 • مخزن آب 200 لیتری
 • مخزن آب 220 لیتری
 • مخزن آب 250 لیتری
 • مخزن آب 275 لیتری
 • مخزن آب 300 لیتری
 • مخزن آب 350 لیتری
 • مخزن آب 500 لیتری
 • مخزن آب 550 لیتری
 • مخزن آب 600 لیتری
 • مخزن آب 700 لیتری
 • مخزن آب 750 لیتری
 • مخزن آب 900 لیتری
 • مخزن آب 1000 لیتری
 • مخزن آب 1500 لیتری
 • مخزن آب 2000 لیتری
 • مخزن آب 3000 لیتری
 • مخزن آب 4000 لیتری
 • مخزن آب 5000 لیتری
 • مخزن آب 10000 لیتری
 • مخزن آب 20000 لیتری
 • ]]>
  لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک 2019-07-06T08:06:10+01:00 2019-07-06T08:06:10+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/553 admin blog لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیکابعاد مخزن آب پلاستیک طبرستان و پلاستونیک (افقی)در لیست ذیل مخازن پلاستونیک و پلاستیک طبرستان معرفی شده اند. برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات سفارشی پلاستونیک و کلیه مخازن پلاستیک طبرستان با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک

  ابعاد مخزن آب پلاستیک طبرستان و پلاستونیک (افقی)

  در لیست ذیل مخازن پلاستونیک و پلاستیک طبرستان معرفی شده اند. برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات سفارشی

   پلاستونیک و کلیه مخازن پلاستیک طبرستان با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید

   و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید


  ]]>
  قیمت انواع مخزن پلی اتیلن 2019-07-06T08:03:59+01:00 2019-07-06T08:03:59+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/552 admin blog قیمت انواع مخزن پلی اتیلنقیمت انواع مخزن پلی اتیلنقیمت مخازن پلی اتیلن شیرازقیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهانمخزن پلی اتیلن قزوینلیست قیمت محصولات پلاستیک طبرستانقیمت محصولات مجتمع پلاستیک طبرستانقیمت تانکر آب گالوانیزه 500 لیتریمخزن آب مکعبیقیمت تانکر آب 20000 لیتری گالوانیزهشماره تماس 09192558879بازار لوله ایران قیمت انواع مخزن پلی اتیلن  قیمت انواع مخزن پلی اتیلن

  قیمت مخازن پلی اتیلن شیراز

  قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان

  مخزن پلی اتیلن قزوین

  لیست قیمت محصولات پلاستیک طبرستان

  قیمت محصولات مجتمع پلاستیک طبرستان

  قیمت تانکر آب گالوانیزه 500 لیتری

  مخزن آب مکعبی

  قیمت تانکر آب 20000 لیتری گالوانیزه


  شماره تماس 09192558879

  بازار لوله ایران
  ]]>
  فروشگاه تاسیساتی سیال 2019-07-06T08:01:25+01:00 2019-07-06T08:01:25+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/550 admin blog فروشگاه تاسیساتی سیال فروش انواع دستگاه تصفیه آب خانگی بصورت‌کلی وجزیی 01333621513 فروشگاه تاسیساتی سیال
   فروش انواع دستگاه تصفیه آب خانگی بصورت‌کلی وجزیی
   01333621513

  ]]>
  قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی 2019-07-05T16:51:32+01:00 2019-07-05T16:51:32+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/549 admin blog  قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی  جهت مشاهده لیست قیمت کامل هر شرکت روی نام آن شرکت کلیک کنید.  شرکت مهاب لوله   تولید لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن   لوله سایز 25:  90,530 ریالشماره تماس 0192558879  قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی

   
  جهت مشاهده لیست قیمت کامل هر شرکت روی نام آن شرکت کلیک کنید.
   
   شرکت مهاب لوله 
    تولید لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن 

    لوله سایز 25:
    90,530 ریال
  شماره تماس 0192558879
  ]]>
  خریدار لوله api 2019-07-05T16:49:37+01:00 2019-07-05T16:49:37+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/548 admin blog  خریدار لوله apiلوله سایز 32 اینچ تا 42 اینچ با مشخصات فنی API 5L با ضخامت بین 10 تا 12 میلیمتر جهت غلاف کیسینگ.لوله رد شده در تست و یا دست دوم هم مورد قبول می باشد.شرکت بشارت جم از بوشهر ۱۳۹۸/۰۴/۱  خریدار لوله api

  لوله سایز 32 اینچ تا 42 اینچ با مشخصات فنی API 5L با ضخامت بین 10 تا 12 میلیمتر جهت غلاف کیسینگ.لوله رد شده در تست و یا دست دوم هم مورد قبول می باشد.
  شرکت بشارت جم از بوشهر ۱۳۹۸/۰۴/۱
  ]]>
  خریدار فلومتر استیل 2019-07-05T16:47:34+01:00 2019-07-05T16:47:34+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/547 admin blog خریدار فلومتر استیلمن یک فلوتر مخصوص جت رنگرزی نیاز دارمفلوتر استیلیک طرف فلوتر آهن ربا استعظیمی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ خریدار فلومتر استیل

  من یک فلوتر مخصوص جت رنگرزی نیاز دارم
  فلوتر استیل
  یک طرف فلوتر آهن ربا است
  عظیمی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
  ]]>
  خریدار لوله و اتصالات 2019-07-05T16:45:44+01:00 2019-07-05T16:45:44+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/546 admin blog خریدار لوله و اتصالاتدرخصوص آبیاری باغچه با  تایمر دو کانالهعزیزخانی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ خریدار لوله و اتصالات

  درخصوص آبیاری باغچه با  تایمر دو کاناله
  عزیزخانی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
  ]]>
  خریدار لوله پلی اتیلن 2019-07-05T16:43:27+01:00 2019-07-05T16:43:27+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/545 admin blog خریدار لوله پلی اتیلنسلام وقت بخیر لوله 200 قوی برای چاه آب میخواستم قیمت میفرماییدقوی و نیمه قوی رو میفرماییدبرای محمود آبادقیمت میفرماییدشماره تماس 09192558879 خریدار لوله پلی اتیلن

  سلام وقت بخیر لوله 200 قوی برای چاه آب میخواستم قیمت میفرمایید
  قوی و نیمه قوی رو میفرمایید
  برای محمود آباد
  قیمت میفرمایید
  شماره تماس 09192558879
  ]]>
  پخش لوله و اتصالات سفید 2019-04-29T18:58:28+01:00 2019-04-29T18:58:28+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/544 admin blog پخش لوله و اتصالات سفیدکیفیت عالیقیمت مناسب۰۹۱۳۲۹۲۹۶۰۶   رضاپور پخش لوله و اتصالات سفید
  کیفیت عالی
  قیمت مناسب
  ۰۹۱۳۲۹۲۹۶۰۶   رضاپور
  ]]>
  جهان پلاست فاروج 2019-04-29T18:56:07+01:00 2019-04-29T18:56:07+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/543 admin blog جهان پلاست فاروج   تولیدکننده لوله برق  وخرطومی  خرطومی:  3,400 ریال  تاریخ اعلام: ۱۳۹۸/۰۱/۱۴  تلفن:05836231333 جهان پلاست فاروج 

    تولیدکننده لوله برق  وخرطومی
    خرطومی:
    3,400 ریال
    تاریخ اعلام: ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
    تلفن:05836231333
  ]]>
  فروشگاه پتروپالایش پارس 2019-04-29T18:50:16+01:00 2019-04-29T18:50:16+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/542 admin blog  فروشگاه پتروپالایش پارس لوله مانیسمان 02166318560  فروشگاه پتروپالایش پارس
   لوله مانیسمان
   02166318560

  ]]>
  نمایندگی تصویه آب (سیسیکا) 2019-04-29T18:48:04+01:00 2019-04-29T18:48:04+01:00 tag:http://looleeh.mihanblog.com/post/541 admin blog نمایندگی تصویه آب (سیسیکا) نمایندگی تصفیه آب خانگی و صنعتی 09119138481 نمایندگی تصویه آب (سیسیکا)
   نمایندگی تصفیه آب خانگی و صنعتی
   09119138481

  ]]>