بازار لوله ایران بازار لوله ایران ، بازار اتصالات ایران ، بورس لوله ایران ، خرید لوله، فروش لوله واتصالات ایران شماره تماس :09125550828 http://www.loolehbiz.ir 2019-09-11T22:44:34+01:00 text/html 2019-09-11T17:17:03+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog بازار لوله پلی اتیلن آبرسانی http://www.loolehbiz.ir/post/571 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی - لوله های ساخته شده از جنس پلی اتیلن که برای آب شرب استفاده میشود</span> <div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: ساوه</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><span style="font-weight: 700; color: red; font-size: 12px;">لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت&nbsp;<a href="https://iranpipe.market/" style="text-decoration-line: none; color: red;">بازار لوله ایران</a>&nbsp;تماس گرفته اید.</span></li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 08642467301</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09192558879</span></li></div> text/html 2019-09-11T17:15:47+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog بازار لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر http://www.loolehbiz.ir/post/570 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE - استعلام قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر - لوله ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن نرم LDPE</span> <div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: ساوه</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><span style="font-weight: 700; color: red; font-size: 12px;">لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت&nbsp;<a href="https://iranpipe.market/" style="text-decoration-line: none; color: red;">بازار لوله ایران</a>&nbsp;تماس گرفته اید.</span></li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 08642467301</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09192558879</span></li></div> text/html 2019-09-11T17:14:13+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog بازار لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی http://www.loolehbiz.ir/post/569 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 5.7 میلیمتر 2 بار برای هواکش شاخه 113 کیلویی</span> <div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: ساوه</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><span style="font-weight: 700; color: red; font-size: 12px;">لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت&nbsp;<a href="https://iranpipe.market/" style="text-decoration-line: none; color: red;">بازار لوله ایران</a>&nbsp;تماس گرفته اید.</span></li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 08642467301</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09192558879</span></li></div> text/html 2019-09-11T17:12:31+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog بازار لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی http://www.loolehbiz.ir/post/568 <b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 23.9 میلیمتر 10 بار برای آبیاری تحت فشار شاخه 316 کیلویی</span> <div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><span style="font-family: p30; font-size: 15px;"><br></span></div><div><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: ساوه</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><span style="font-weight: 700; color: red; font-size: 12px;">لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت&nbsp;<a href="https://iranpipe.market/" style="text-decoration-line: none; color: red;">بازار لوله ایران</a>&nbsp;تماس گرفته اید.</span></li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 08642467301</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09192558879</span></li></div> text/html 2019-09-11T17:11:18+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog بازار لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی http://www.loolehbiz.ir/post/567 <div><br></div><div><br></div><div><b style="font-family: p30; font-size: 15px;">بازار لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی ایران</b><span style="font-family: p30; font-size: 15px;">&nbsp;- کارخانه تولید کننده لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی - استعلام قیمت لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی - لوله پی وی سی (PVC-U) ضخامت 29.7 میلیمتر 16 بار برای جداره چاه شاخه 305 کیلویی</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">استان: ارسال به تمام ایران</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">فروش: ساوه</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;"><span style="font-weight: 700; color: red; font-size: 12px;">لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت&nbsp;<a href="https://iranpipe.market/" style="text-decoration-line: none; color: red;">بازار لوله ایران</a>&nbsp;تماس گرفته اید.</span></li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">تلفن: 08642467301</li><li style="font-family: p30; font-size: 15px; background: none right 6px no-repeat scroll rgb(238, 238, 255); padding: 5px; color: rgb(17, 27, 34); margin: 5px; width: 400px; height: 17px;">همراه:&nbsp;<span style="font-weight: 700;">09192558879</span></li></div> text/html 2019-09-04T16:26:41+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog فروشگاه روشن تاب نیکا http://www.loolehbiz.ir/post/566 <div><b>فروشگاه روشن تاب نیکا&nbsp;</b></div><div>تولید انواع فلنج ها و فروش لوله های پلی اتیلن و اتصالات .&nbsp;</div><div>تولید انواع فلنج ها . و زانو های جوشی. و فروش لوله های پلی اتیلن و اتصالات .</div><div>هوشمند سازی مزارع . مرغداری ها .&nbsp;</div><div>آدرس: خیابان آتشگاه .جنب بانک صادرات&nbsp;</div><div>تماس: 03137731136</div><div>همراه:09135438430</div> text/html 2019-09-04T16:26:18+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog الکترو پمپ تکفاز http://www.loolehbiz.ir/post/565 <div><b>الکترو پمپ تکفاز</b></div><div>پمپ های برقی 220 ولت با حداکثر سه اسب بخار قدرت.</div><div>تماس:</div><div>09123051142</div> text/html 2019-09-04T16:25:54+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog لوله فلکسی http://www.loolehbiz.ir/post/564 <div>لوله فلکسی بل با عایق پلی استر</div><div>کانال های فلکسیبل یا خرطومی با عایق فشردi&nbsp;</div><div>IFD</div><div>تماس:</div><div>09033669992</div> text/html 2019-09-04T16:25:29+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog اورینگ اتصال http://www.loolehbiz.ir/post/563 <div><b>اورینگ اتصال</b></div><div>اورینگ های پلاستیکی که به منظور آب بندی در اتصالات استفاده میشود.</div><div>تماس:</div><div>09033669992</div><div>03137737347</div> text/html 2019-09-04T16:24:43+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog لوله مبلی http://www.loolehbiz.ir/post/562 <div><b>لوله مبلی</b></div><div>لوله های فولادی نازک و سبک درزدار با قابلیت آبکاری شدن و فرم پذیری بالا.</div><div>تماس:</div><div>09033669992</div><div>03137737347</div> text/html 2019-08-24T06:33:00+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار http://www.loolehbiz.ir/post/561 <div><font face="Mihan-IransansBold">کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">وضعیت آب در ایران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">ایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب آمده و متوسط بارندگی آن 250 میلی متر است. متوسط بارندگی در استان یزد بین 90 تا 100 میلی متر بوده که سالانه با کاهش سفره آب زیر زمینی و پایان رفتن آم مواجه هستیم.کاربرد لوله های پلی اتیلن در آبیاری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">80 درصد آب برداشت شده از سفره های آب زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود و بقیه در صنعت شرب و بهداشت استفاده می گردد و بیش از 90 درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی مصرف می شود، لذا با توجه به کمبود آب در کشور، صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که ما با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می توانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم و حتی سطح زیر کشت را نیز افزایش دهیم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">با توجه به اهمیت آب در کشاورزی و تولید محصول در آینده ای نزدیک به جای تعیین عملکرد محصول در هکتار، تولید محصول به ازای هر واحد آب مصرفی ارزشیابی خواهد گردید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">راندمان آب آبیاری در بخش کشاورزی ایران در حال حاضر بین 33 تا 35 درصد گزارش شده است و ما باید این راندمان آبیاری را به روش های گوناگون از جمله با استفاده از روش های مختلف آبیاری تحت فشار افزایش دهیم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شناخت انواع لوله های قابل مصرف در آبیاری تحت فشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله پلی اتیلن HDPE</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله آزبست</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله پلیکا PVC</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله آلومینیوم AL</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله گالونیزه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله های قابل مصرف در ادوات سیستم های آبیاری تحت فشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آبیاری بارانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آبیاری بارانی کلاسیک</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آبیاری بارانی مکانیزه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سیستم آبفشان غلطان یا ویلمو</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سیستم آبیاری خطی یا لینیر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آبیاری دوار مرکزی یا سنترپیوت</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آبیاری قرقره ای یاگان</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">لوله های آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">نکات ضروری در استفاده از سیستم آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سرویس های لازم در شروع فصل آبیاری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سرویس ها و مراقبت های لازم در پایان فصل آبیاری</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مزایای آبیاری قطره ای</font></div> text/html 2019-08-24T06:25:45+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog سایزهای لوله پلی اتیلن بر اساس میلیمتر را به همراه معادل آنها بر اساس اینچ http://www.loolehbiz.ir/post/560 <div><br></div><div><br></div><div><b>سایز لوله پلی اتیلن به اینچ&nbsp;</b></div><div><br></div><div><b>سایز لوله پلی اتیلن به میلیمتر&nbsp;</b></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">سایزهای لوله پلی اتیلن جداول سایز لوله پلی اتیلن و جداول وزنی و مشخصات انواع لوله‌های پلی اتیلن را آورده‌ایم ولی قبل از آن سایزهای لوله پلی اتیلن بر اساس میلیمتر را به همراه معادل آنها بر اساس اینچ را ذکر میکنیم که از آن به عنوان راهنمای سایز لوله پلی اتیلن میتوان استفاده کرد.</font></div><div><img src="http://www.irsanews.com/wp-content/uploads/2017/03/photo_2017-01-27_17-06-25-300x225.jpg" alt="photo_2017-01-27_17-06-25"></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div>لوله پلی اتیلن ۱۶&nbsp; میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۴۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ</div></font></div> text/html 2019-08-24T06:22:28+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای http://www.loolehbiz.ir/post/559 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#3333ff">لوله پلی اتیلن سایز 160</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">قیمت لوله پلی اتیلن سایز160</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 160 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی&nbsp; و گلخانه ها قرار میگیرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آزمایشگاه کنترل کیفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><div>لوله پلی اتیلن ۱۶&nbsp; میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۸ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۳/۴ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۳۲ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۴۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۵۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۶۳ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۷۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۲۱/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۹۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۳ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۴ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۵/۶ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۶ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۷/۲ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلی‌متر= لوله پلی اتیلن ۸ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۹ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۱ اینچ</div><div><br></div><div>- لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی‌متر = لوله پلی اتیلن ۱۲ اینچ</div></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">&nbsp;آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">شماره تماس 09352255481</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 102, 102);">ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/260321.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-24T06:19:36+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن سایز110 http://www.loolehbiz.ir/post/558 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#3333ff">لوله پلی اتیلن سایز 200</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">قیمت لوله پلی اتیلن سایز110</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 110 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی&nbsp; و گلخانه ها قرار میگیرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آزمایشگاه کنترل کیفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">&nbsp;آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">شماره تماس 09352255481</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 102, 102);">ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/260321.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-22T07:07:46+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن سایز200 http://www.loolehbiz.ir/post/557 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#3333ff">لوله پلی اتیلن سایز 200</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">قیمت لوله پلی اتیلن سایز200</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 200 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی&nbsp; و گلخانه ها قرار میگیرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آزمایشگاه کنترل کیفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">&nbsp;آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="background-color: rgb(51, 255, 51);">شماره تماس 09352255481</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 102, 102);">ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/260321.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-21T07:31:40+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog قیمت لوله پلی اتیلن سایز 16 گریدB http://www.loolehbiz.ir/post/556 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#3333ff">لوله پلی اتیلن سایز 16گرید B</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">قیمت لوله پلی اتیلن سایز 16 گریدB</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">قیمت لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر آبیاری قطره ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold">عمدتا لوله های پلی اتیلن سایز 16 تولید شرکت حیات گستر اکباتان برای آبیاری زمین های کشاورزی&nbsp; و گلخانه ها قرار میگیرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آزمایشگاه کنترل کیفی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تمامی محصولات تولید ما در آزمایشگاه های مجهز مطابق استانداردهای روز تست و سپس روانه بازار داخلی میشود&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold">قیمت آخر را از ما بخواهید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 315 مخصوص آبیاری ,آبرسانی, کشاورزی ,گلخونه&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(192, 192, 192);" size="3">&nbsp;آدرس کارخانه :همدان کیلومتر 13 جاده تهران بعد از انبار نفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" style="background-color: rgb(51, 255, 51);" size="3">شماره تماس 09352255481</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 102, 102);" size="3">ارسال به تمام نقاط ایران&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><img src="http://www.ordup.com/pics/375/260321.jpg" alt="چت اورداپ"></div><div><font face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-19T15:17:12+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی http://www.loolehbiz.ir/post/555 <div>&nbsp;اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی</div><div><br></div><div>معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور که در راستای سفر رییس جمهور به استان مرکزی سفر کرده است،</div><div>در بازدید از بناهای تاریخی محلات و نراق گفت: 5میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی و تامین زیر ساختها به استان مرکزی اختصاص می یابد.</div><div>مونسان افزود: 100میلیون تومان توسط این سازمان، 100میلیون تومان نیز توسط استاندار مرکزی برای تبدیل یخچال نیم ور به مجتمع گردشگری اعتبار اختصاص یافت.</div><div>وی گفت: استان مرکزی که به عنوان استان صنعتی شناخته شده باید در بخش گردشگری نیز شناخته شود و برای جذب سرمایه گذار در راستای مرمت بافتهای تاریخی تلاش کند.</div><div>وی اظهار داشت: رونق گردشگری رونق اقتصادی و ایجاد نشاط و شادی در جامعه را نیز به همراه دارد</div><div><br></div> text/html 2019-07-06T08:13:55+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog مخزن آب http://www.loolehbiz.ir/post/554 <ul id="menu-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a2%d8%a8" class="menu" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(12, 107, 151); font-family: BYekan; text-align: right;"><li id="menu-item-207" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-207" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title=""><li id="menu-item-207" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-207" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><font color="#fd8203"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial;">مخزن آب 70 لیتری</span></font></li><li id="menu-item-190" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-190" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 100 لیتری</span></li><li id="menu-item-194" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-194" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 200 لیتری</span></li><li id="menu-item-196" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-196" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 220 لیتری</span></li><li id="menu-item-197" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-197" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 250 لیتری</span></li><li id="menu-item-198" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-198" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 275 لیتری</span></li><li id="menu-item-199" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-199" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 300 لیتری</span></li><li id="menu-item-201" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-201" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 350 لیتری</span></li><li id="menu-item-203" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-203" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 500 لیتری</span></li><li id="menu-item-205" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-205" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 550 لیتری</span></li><li id="menu-item-206" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-206" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 600 لیتری</span></li><li id="menu-item-208" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-208" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 700 لیتری</span></li><li id="menu-item-209" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-209" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 750 لیتری</span></li><li id="menu-item-210" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-210" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 900 لیتری</span></li><li id="menu-item-191" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-191" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 1000 لیتری</span></li><li id="menu-item-193" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-193" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 1500 لیتری</span></li><li id="menu-item-195" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-195" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 2000 لیتری</span></li><li id="menu-item-200" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-200" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 3000 لیتری</span></li><li id="menu-item-202" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-202" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 4000 لیتری</span></li><li id="menu-item-204" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-204" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 5000 لیتری</span></li><li id="menu-item-192" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-192" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 10000 لیتری</span></li><li id="menu-item-1579" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-1579" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 20000 لیتری</span></li></a></li></ul> text/html 2019-07-06T08:06:10+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک http://www.loolehbiz.ir/post/553 <h1 style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); width: 1050px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5em; text-rendering: optimizespeed; font-size: 1.7em; line-height: 1.3; font-family: BYekan;"><span class="inner-2col tb" style="box-sizing: border-box; -webkit-box-decoration-break: clone;">لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک<br style="box-sizing: border-box;"></span></h1><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); width: 1050px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5em; text-rendering: optimizespeed; font-size: 1.25em; font-family: BYekan;">ابعاد مخزن آب پلاستیک طبرستان و پلاستونیک (افقی)</h3><h1 style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); width: 1050px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5em; text-rendering: optimizespeed; font-size: 1.7em; line-height: 1.3; font-family: BYekan;"><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.3em; margin-top: 0px; font-size: 15.2px;">در لیست ذیل مخازن پلاستونیک و پلاستیک طبرستان معرفی شده اند. برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات سفارشی</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.3em; margin-top: 0px; font-size: 15.2px;">&nbsp;پلاستونیک و کلیه مخازن پلاستیک طبرستان با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.3em; margin-top: 0px; font-size: 15.2px;">&nbsp;و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید</p><br></h1> text/html 2019-07-06T08:03:59+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog قیمت انواع مخزن پلی اتیلن http://www.loolehbiz.ir/post/552 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">قیمت انواع مخزن پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3">قیمت انواع مخزن پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div>قیمت مخازن پلی اتیلن شیراز</div><div><br></div><div>قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان</div><div><br></div><div>مخزن پلی اتیلن قزوین</div><div><br></div><div>لیست قیمت محصولات پلاستیک طبرستان</div><div><br></div><div>قیمت محصولات مجتمع پلاستیک طبرستان</div><div><br></div><div>قیمت تانکر آب گالوانیزه 500 لیتری</div><div><br></div><div>مخزن آب مکعبی</div><div><br></div><div>قیمت تانکر آب 20000 لیتری گالوانیزه</div></div><div><br></div><div><br></div><div>شماره تماس 09192558879</div><div><br></div><div>بازار لوله ایران</div> text/html 2019-07-06T08:01:25+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog فروشگاه تاسیساتی سیال http://www.loolehbiz.ir/post/550 <div>فروشگاه تاسیساتی سیال</div><div>&nbsp;فروش انواع دستگاه تصفیه آب خانگی بصورت‌کلی وجزیی</div><div>&nbsp;01333621513</div><div><br></div> text/html 2019-07-05T16:51:32+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی http://www.loolehbiz.ir/post/549 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی</font><div><br>&nbsp; <div><div>جهت مشاهده لیست قیمت کامل هر شرکت روی نام آن شرکت کلیک کنید.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;شرکت مهاب لوله&nbsp;</div><div>&nbsp; تولید لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp; لوله سایز 25:</div><div>&nbsp; 90,530 ریال</div></div></div><div>شماره تماس 0192558879</div> text/html 2019-07-05T16:49:37+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog خریدار لوله api http://www.loolehbiz.ir/post/548 <div><b>&nbsp;خریدار لوله api</b></div><div><br></div><div>لوله سایز 32 اینچ تا 42 اینچ با مشخصات فنی API 5L با ضخامت بین 10 تا 12 میلیمتر جهت غلاف کیسینگ.لوله رد شده در تست و یا دست دوم هم مورد قبول می باشد.</div><div>شرکت بشارت جم از بوشهر ۱۳۹۸/۰۴/۱</div> text/html 2019-07-05T16:47:34+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog خریدار فلومتر استیل http://www.loolehbiz.ir/post/547 <div><b>خریدار فلومتر استیل</b></div><div><br></div><div>من یک فلوتر مخصوص جت رنگرزی نیاز دارم</div><div>فلوتر استیل</div><div>یک طرف فلوتر آهن ربا است</div><div>عظیمی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱</div> text/html 2019-07-05T16:45:44+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog خریدار لوله و اتصالات http://www.loolehbiz.ir/post/546 <div>خریدار لوله و اتصالات</div><div><br></div><div>درخصوص آبیاری باغچه با&nbsp; تایمر دو کاناله</div><div>عزیزخانی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱</div> text/html 2019-07-05T16:43:27+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog خریدار لوله پلی اتیلن http://www.loolehbiz.ir/post/545 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خریدار لوله پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div>سلام وقت بخیر لوله 200 قوی برای چاه آب میخواستم قیمت میفرمایید</div><div>قوی و نیمه قوی رو میفرمایید</div><div>برای محمود آباد</div><div>قیمت میفرمایید</div><div>شماره تماس 09192558879</div> text/html 2019-04-29T18:58:28+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog پخش لوله و اتصالات سفید http://www.loolehbiz.ir/post/544 <div>پخش لوله و اتصالات سفید</div><div>کیفیت عالی</div><div>قیمت مناسب</div><div>۰۹۱۳۲۹۲۹۶۰۶&nbsp; &nbsp;رضاپور</div> text/html 2019-04-29T18:56:07+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog جهان پلاست فاروج http://www.loolehbiz.ir/post/543 <div><font size="4">جهان پلاست فاروج&nbsp;</font></div><div><br></div><div>&nbsp; تولیدکننده لوله برق&nbsp; وخرطومی</div><div>&nbsp; خرطومی:</div><div>&nbsp; 3,400 ریال</div><div>&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۸/۰۱/۱۴</div><div>&nbsp; تلفن:05836231333</div> text/html 2019-04-29T18:50:16+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog فروشگاه پتروپالایش پارس http://www.loolehbiz.ir/post/542 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;فروشگاه پتروپالایش پارس</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;لوله مانیسمان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;02166318560</font></div><div><br></div> text/html 2019-04-29T18:48:04+01:00 www.loolehbiz.ir admin blog نمایندگی تصویه آب (سیسیکا) http://www.loolehbiz.ir/post/541 <div><font face="Mihan-IransansBold">نمایندگی تصویه آب (سیسیکا)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;نمایندگی تصفیه آب خانگی و صنعتی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;09119138481</font></div><div><br></div>